top of page

מחסן אספקה תערובות

מחסן האספקה ותערובות הוקם ב-1952 כדי לספק תערובות ללול, לרפת ולצאן. עם הקמת "אמבר" בתחילת שנות ה-60 נסגר המקום וכיום המבנה מושכר. בעבר, המבנה שימש על פי הסדר הבא:

לול
אולם ספורט
חנות למשחקים
שלוחה של פוליאון (ע"נ)

מחסן תערובות: Music Player
bottom of page