top of page

כיתת אלון

מבנה כיתת אלון, ע"ש הקבוצה הראשונה בברקאי שגרה בכיתה זו, נבנה בשנת 1956. הימים לאחר מלחמת סיני, הקרבה לגבול והחשש ממלחמות נוספות, הובילו לבניה של המבנה מבטון יצוק! לימים, עקב חום בלתי נסבל ונזילות מים פה ושם, הוחלט על הקמת גג נוסף מעל המבנה. הכיתה אמנם נקראה "כיתה" אך למעשה הייתה בית ילדים, שם גרו, אכלו, התקלחו, ישנו וכן,,, גם למדו. 
בשנת 1989 עברו הילדים לבית ספר משותף לקיבוצים: ברקאי, מענית ומצר, שהוקם במענית ונקרא "רעות". המבנה הפך ל"סתם" בית ילדים. בתחילת 1991 כאשר הקיבוץ עבר מלינה משותפת ללינה בבתי ההורים נתייתם המקום לתקופה קצרה ואז, הפך להיות פעוטון, בית ספר רעות, שימש כבית ספר משותף במשך 4 שנים עד שנת 1993 ואז, נפתח בית הספר "רעים" במועצה לכל ילדי המועצה. 

עקב המחסור בילדים, בשנת 2019 עבר המבנה הסבה וכיום משמש כבית אריזה. יש לקוות שמספר הילדים יעלה והמבנה יחזור למטרתו המקורית.

כיתת אלון: Music Player
bottom of page