top of page

כביש הכניסה לקיבוץ

כביש הכניסה לקיבוץ: Music Player

כביש הכניסה לקיבוץ "נסלל" בשנה הראשונה לעליית הקיבוץ על הקרקע, בעבודת כפיים, תוך הנחת אבנים בתוואי הכביש ודפיקתן לאדמה עם פטיש. לאחר מספר שנים, נסלל באספלט מהכניסה ועד אזור בתי הילדים ולאחר כ-10 שנים נוספות, נסלל גם ההמשך עד חדר האוכל הראשון. כיום, הכביש מגיע לכביש הראשי 574, שנקרא אז "כביש גלעם". הכביש נסלל בצורת S, בשיטה הבריטית להאטת התנועה לפני השתלבות לכביש ראשי.

bottom of page