top of page

חדרי האוכל, הראשון, השני והשלישי

חדר האוכל הראשון: Music Player

חדר האוכל הראשון נבנה כאשר הקיבוץ עלה על הקרקע. חד"א היה בנוי מפח גלי, את השולחנות לקחו ממחנה 84 הלוא הוא גבעת חביבה של היום. השולחנות היו בנויים מעץ והספסלים מבטון. לאחר מעבר הקיבוץ לחדר האוכל ה"חדש" (מס 2), שימש החדר האוכל הראשון כמועדון לחברות הנוער, עד שנהרס ותחתיו הוקם מגרש הכדור-עף.

חדר האוכל השני נבנה כ"צריף גרמני" ונתרם לקיבוץ ע"י קיבוץ עברון (לא ברור אם קיבוץ עברון תרם כסף, את המבנה או תרם קדימות בתור לקבלת המבנה) וב-27/09/1957 נערכת שיחת הקיבוץ הראשונה בחדר האוכל החדש. חדר האוכל היה צריף והמטבח עמד במבנה בנוי המחובר לצריף. המרתף מתחת למטבח, שימש לאחסון המצרכים השונים וגם כשירותים!
זמן רב היה חדר האוכל המקום היחיד עם מקרר. מחוץ לחדר האוכל ולטובת החברים הייתה "בריכת מים קרים" שתפקידה היה לקרר את מי השתייה והסודה.  ב"בריכה" זו שמו החברים בקיץ, אבטיחים. כל משפחה חרטה את שמה על האבטיח וכאשר רצתה משפחה בפלח אבטיח קר, נשלח אחד הילדים לדוג את האבטיח של משפחתו ולהביאו לחדר ההורים.
חדר האוכל השני עמד על כנו 22 שנים עד 30/05/1979 

bottom of page