top of page

הצריף השוודי

בשנות החמישים הגיעו לארץ ולקיבוצים, צריפים משוודיה ומכאן שמם "צריף שוודי". היתרונות הגדולים של הצריף השוודי היו מהירות וקלות ההרכבה, החסרונות: אי התאמה לתנאי האקלים בארץ ומהירות וקלות ההרכבה! כן, היתרונות הפכו לחסרונות היות והשימוש בו גזל עבודה מפועלי הבניין.... מחיר צריף אחד קטן – 1,500 לירות.

בברקאי הוחל בהקמת הצריפים מיד עם עליית הקיבוץ על הקרקע. 7 שנים מאוחר יותר ב 27/10/1956 התקבלה החלטה בשיחת הקיבוץ, שליד כל צריף יוקמו שירותים! הצריפים שימשו בתחילה למגורים, למרפאה ואח"כ לקבוצות מעליית הנוער, לצעירים במוסד או לאחר הצבא וכמובן למתנדבים. אין ברשומות כמה צריפים כאלו נבנו בברקאי. חלקם פשוט התפוררו במשך הזמן וחלקם נשרפו.

הצריף השוודי: Music Player
bottom of page