top of page

המקלחת הציבורית השניה

המקלחת הציבורית הראשונה הייתה על הגבעה, בנויה מפחים מלאי חורים (להצצה הדדית בנות לבנים בנים לבנות) והמים חוממו בסולר או נפט בגייזרים. המקלחת החדשה נחנכה באוגוסט 1957. בנויה מבלוקים ובטון והמים חוממו ע"י דוד קיטור שחימם מים גם למכבסה ולבתי הילדים. מכיוון שעד שנות השמונים, בחלק גדול  מבתי החברים חוממו המים בדודי גייזר ע"י נפט, חלק גדול מהחברים והחברות נהגו להתקלח במקלחת הציבורית שם היו מים חמים ללא הגבלה ולא היה צורך להביא נפט ולתפעל את הדוד בבית. בשנים האחרונות למקלחת השתמשו במקלחת בעיקר צעירים והמתנדבים. המקלחת תפקדה כמקלחת עד שנת 1987. בשנה זו קיבלנו מהסוכנות מקלחת טרומית אשר מוקמה באזור מגורי המתנדבים ושימשה אותם במשך מספר שנים עד אשר לא היו יותר מתנדבים בברקאי. 

לאחר סגירת המקלחת שימש המקום:

  • מחסן כללי.

  • מפעל לייצור טופו – לא עבד בסוף.

  • מחסן לחצרן.

המקלחת הציבורית השניה: Music Player
bottom of page