top of page

החשמליה

החשמליה הוקמה בשנת 1950. החשמליה שימשה כמבנה לגנרטור שסיפק חשמל לקיבוץ עד שנת 1951 בה חובר הקיבוץ לחברת החשמל. על מבנה החשמליה הייתה עמדת שמירה עם זרק-אור שהשומרים היו עולים אליה בזמן השמירה ומאירים את הוואדי ממול שהיה נתיב הברחה למסתננים השונים.

החשמליה: Music Player
bottom of page