top of page

החזיריה

בשנת 1955 הוקמה בברקאי חזיריה. החזיריה הוקמה ביחד עם קובי טרייביטש, כיום, מייסד טיב טעם. החזיריה נסגרה בשנת 1963 לאחר קבלת ההחלטה בכנסת על  "חוק החזיר". למרות זאת ושלא לציטוט, החזיריה המשיכה לעבוד עוד מספר שנים ב"שו-שו" ואף הוצב שלט גדול על הדרך לחזיריה בו כתוב "זהירות גבול לפניך" כדי למנוע ממי שאינו צריך להגיע, להגיע. מספר מכתבים זועמים של הרב האזורי זרצקי, שמו סוף לקיומה.

החזיריה: Music Player
bottom of page