top of page

גן ההרפתקאות

גן המשחקים או "גן ההרפתקאות" הראשון, הוקם בתחילת שנות החמישים. היו בו נדנדות, ארגז חול ומגלשה. אט-אט נשחקו המתקנים. בשנת 82 ביוזמתו של יהודה שנקר ז"ל, הוקם גן הרפתקאות על ידי חברי הקיבוץ. קורות הבניין לגן היו עמודי טלפון. העמודים הובאו על ידי מספר חברים במבצע מתוכנן, ממחנה צבאי נטוש בקריות, ללא קבלת רשות מהצבא. הגן נבנה במשך מספר חודשים ע"י חברי הקיבוץ והיה לתפארת הקיבוץ. הכל היה בו, חוץ מבטיחות ;-). שלוש עשרה שנים עמד הגן, עד אשר ב-2005 לאחר קבלת חוות דעת שהמתקנים בגן מהווים סכנת מוות, הוחלט על פירוקו ובמקומו נבנו המתקנים הקיימים.

bottom of page