top of page

בתי טבק

בשנת 1951 לאחר קבלת הלוואה של 200 ל"י מהסוכנות היהודית, נשתלו בברקאי כ-20 דונם שיחי טבק מסוג "ווירג'יניה" ונבנו-3 בתים לייבוש הטבק. בתקופה זו גידול זה היה מקובל באדמות גיר סלעיות. היבול עלה יפה מאד ופקיד המכס היה מאד מרוצה, בתקופה זו המכס היה אחראי על הטבק בארץ. גם הקטיף היה מוצלח והיבול הרשים בכל קנה מידה. עלי הטבק נתלו בבניינים שיועדו להם ולאחר הייבוש נמכרו. אך אבוי צרה צרורה: הטבק לא בער! הטבק נשאר במכס והסוכנות דרשה החזר של 200 ל"י, גזבר הקיבוץ טען שאין לו כסף להחזיר ואם הם רוצים אז שייקחו את הבניינים...

בתי טבק: Music Player
bottom of page