top of page

בריכת שתיה

בריכת המים נבנתה בשנת 1950 לקבלת המים מבאר א'. צינור 10" מוביל עד היום מהבאר לבריכת המים. לאורך תקופה ארוכה, עד שנות ה-80, הבריכה הייתה מכוסה באדמה כמעט עד הגג כדי למנוע פגיעת פגזים בעת מלחמה.

בריכת שתיה: Music Player
bottom of page