top of page

בריכת שחיה

בריכת השחייה נבנתה ונחנכה בשנת 1961 כבריכת שחייה ובריכת אגירת מי השקייה. 1,500 קוב נפחה! הבריכה נחפרה ונבנתה על ידי חברי הקיבוץ ובעזרת 450 ק"ג חנ"מ שנשארו מהביצורים. בשנתה ראשונה הבריכה הייתה "עירומה", ללא דשא ומדרכות, אך במשך השנים נשתל דשא ונסללו המדרכות.

בריכת שחיה: Music Player
bottom of page