top of page

מבנה השירותים החדש

בשנת 1956 בטקס רב רושם, גזרה שושנה רובין את הסרט מ"בית השימוש החדש".  עד הקמתו של "בית השימוש" בתי שימוש היו רק בבתי הילדים והחברים נאלצו להסתפק בבתי שימוש חפורים. לא ברור מדוע בחרו במיקום זה של "בית השימוש החדש" היות וכל צריפי המגורים היו במרחק רב מהמקום. יחד עם זאת, וותיקינו שזכו להשתמש בו, אומרים כי המקום היה שווה את המאמץ להגיע אליו. מעט שנים "בית השימוש החדש" שימש את המטרה לה הוקם וכאשר החלו להקים שירותים בבתי החברים, נזנח "בית השימוש החדש", "בית השימוש" לא עמד זמן רב בשיממונו. ריבה סגל הצלמת של הקיבוץ קיבלה חלק מהמקום לפיתוח התמונות וחלק אחר הפך לסטודיו. מה משמש המקום היום? חידה.

בית שימוש החדש: Music Player
bottom of page