top of page

ארכיון ברקאי ע"ש בומי בראל

בומי בראל החל במלאכת האיסוף והתיעוד ביוזמתו, מספר שנים לפני הקמת הקיבוץ (1949). בתחילה, אסף בומי את הארגזים בביתו ובהמשך, בארונות פח. החומר הרב שנאסף ממוסדות וגופי המשק ואף מכל מקור זמין אחר נשמר בקפידה. בשנת 1986 החל סידורו של הארכיון במרתף ארוך, מתחת למועדון לחבר, 50 מ"ר גודלו. החומר נאסף, אורגן וסודר. חלקו בתיקים וחלקו בכרכים (עלונים ועוד). תיעוד תכולת החומרים נעשה בכתב יד על כל מיכל ותיק.

בומי היה שותף בייעוץ ועזרה בפיתוח התוכנה הראשונה ששימשה את ארכיון ברקאי וארכיונים אחרים. כשהוטמעה תוכנת מחשב זו בארכיון, קלט בומי את כל החומר בעבודת נמלים ובשקדנות אין קץ. עד ימיו האחרונים שקד בומי על עבודתו זו. עם פטירתו של בומי ולאחר תקופת מעבר, לקח אורי בראל, בנו,  את ניהולו של הארכיון. מיד עם כניסתו ולאחר התייעצות ובדיקה, אורי הגיע למסקנה כי צריך לשדרג את הארכיון ולשנות את מיקומו. בעזרת רוח גבית ממוסדות הקיבוץ, במאי 2006, עבר הארכיון למשכנו החדש הגדול כפליים ממשכנו הקודם.

כיום, החומר מתויק בכ 1,100 מכלי אחסון ובו כ 12,000 תיקים בנושאים שונים.

בארכיון שלוש תצוגות עיקריות:

תצוגת חומרים הנאספים במכלים, חומרים המחויבים בשמירה על פי חוק, כגון: פרוטוקולים מישיבות הקיבוץ ושיחותיו, הנהלת חשבונות, מאזנים, נושאי כוח אדם ועוד. תיעודי תרבות וחגים, כגון עלונים, סרטים, תמונות, פרוטוקולים של ועדות. תיקים אישיים של חברי הקיבוץ: הכוללים מסמכים אישיים, פריטים שונים, עדויות וקורות חיים מוקלטים ומצולמים.

תצוגת פריטים מראשית חיי הקיבוץ המוצגת בחלל הכניסה של הארכיון.

תצוגה ארכיאולוגית של הממצאים שנמצאו בקיבוץ ברקאי ובסביבתו, משנת 2,000 לפנה"ס. באישור רשות העתיקות.

בארכיון קיים חומר מתחילת המאה ה20 ועד ימינו.

ניתן לסייר בארכיון בתיאום מראש עם אורי בראל.

ארכיון ברקאי: Music Player
bottom of page